Bashkëpuno

Nëse je i dhënë pas shkrimtarisë dhe të pëlqen të komentosh fenomene apo ngjarje të ndryshme politike apo që kanë të bëjnë me jetën shoqërore, mund të bëhesh një nga ne. Ne jemi të disponueshëm të shtojmë në team-in tonë elementë që dinë të shkruajnë me pasion, kompetencë dhe ironi. Dhe që vdesin për të lexuar.

Kërkojmë gjithashtu edhe një video editor që të merret me realizimin e videove për kanalet tona sociale.

Kërkohet një njohje e mirë e gjuhës shqipe, anglishte dhe italishte (sepse gjermanishten e thajmë vetë) e këto të jenë të bashkuara me disponibilitetin të paktën për disa orë në javë. Bashkëpunimi me GazetaTjeter.com bazohet në pasionin për të shkruarin dhe në shpirtin e grupit. Nuk është i parashikuar ndonjë lloj shpërblimi. Nëse dëshironi të jeni një nga ne, na kontakto duke dërguar një prezantim të shkurtër.

E-maili ynë është kontakt@gazetatjeter.com