- SPONSOR -


- SPONSOR -

Browsing Category

Beauty

Solari, kënaqësia e rrezikshme

Solari u shfaq për herë të parë në Amerikë, në vitin 1978, nga Friedrik Uolf, i cili filloi t'ia liçensonte këtë teknologji kompanive të tjera. Solarët e fundit modernë, nuk kanë shumë ndryshime nga sistemi origjinal. Teknologjia e